مقاله مقايسه دو روش کورتاژ و آسپيراسيون با واکيوم دستي در درمان سقط ناقص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۷۵۳ تا ۷۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش کورتاژ و آسپيراسيون با واکيوم دستي در درمان سقط ناقص
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپيراسيون با واکيوم دستي (MVA)
مقاله کورتاژ
مقاله سقط
مقاله حاملگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني رباطي بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نازيلا
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرمي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: سولگي ترانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سالانه حدود ۲۰ درصد از بارداري ها منجر به سقط ناکامل مي شود که با توجه به سن حاملگي نياز به درمان دارويي و يا جراحي دارد. يکي از روش هاي جديد درمان سقط ناکامل روش آسپيراسيون بقاياي حاملگي با استفاده از واکيوم دستي (MVA: Manual Vacuum Aspiration) است که در کشورهاي مختلف جايگاه خود را در درمان سقط ناقص به دست آورده است. از آن جايي كه اين روش در ايران هنوز رايج نيست، اين مطالعه به مقايسه مزاياي اين روش نسبت به روش جراحي کورتاژ معمولي در بيماران مبتلا به سقط ناقص پرداخت.
روش ها: در يک کارآزمايي باليني، خانم هايي که به دليل سقط ناکامل به يکي از دو بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (بيمارستان الزهرا (س) و بيمارستان شهيد بهشتي) مراجعه کرده بودند، با تخصيص تصادفي در يكي از دو گروه MVA و کورتاژ معمولي جاي گرفتند و پس از كسب رضايت يكي از دو روش درمان سقط براي آن ها انجام شد. سپس حين عمل، يک ساعت بعد، موقع ترخيص، يک و سه هفته بعد از عمل تحت پي گيري قرار گرفتند و ميزان درد، خونريزي و رضايت بيمار و علايم حياتي به عنوان پيامد در هر يک از ويزيت ها براي بيمار ثبت شد.
يافته ها: مقايسه ميزان درد در حين عمل و يك ساعت بعد از عمل بين دو گروه نشان داد که ميزان درد در گروه MVA در حين عمل (P<0.001)، يك ساعت بعد از عمل (P=0.002) كمتر از گروه كورتاژ معمولي بود. خونريزي نيز به طور معني داري در گروه MVA کمتر بود (P=0.001) و مدت عمل نيز در روش MVA کمتر از کورتاژ معمولي بود (P=0.001).
نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق نشان داد كه روش MVA براي سقط هاي ناقص نسبت به كورتاژ معمولي روش بر تري است؛ چرا که علاوه بر كمتر بودن زمان انجام عمل و درد در بيماران و كمتر بودن ميزان خونريزي، رضايتمندي بيشتر بيماران را پس از عمل به دنبال دارد.