مقاله مقايسه دو روش f-k و SVD براي جداسازي امواج بالارونده و پايين رونده در داده هاي پروفيل لرزه اي قائم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زمين از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش f-k و SVD براي جداسازي امواج بالارونده و پايين رونده در داده هاي پروفيل لرزه اي قائم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج بالارونده
مقاله امواج پايين رونده
مقاله پروفيل لرزه اي قائم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نژاد سيدامين
جناب آقای / سرکار خانم: نبي بيدهندي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جداسازي امواج پايين رونده و بالارونده از يكديگر، در تفسير داده هاي پروفيل لرزه اي قائم از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در اين مقاله با استفاده از مفهوم ويژه تصوير از روش تجزيه مقدار تكين (SVD) براي جداسازي امواج پايين رونده و بالارونده از يكديگر استفاده شده و نتايج، با روش f-k در مورد داده هاي مصنوعي مقايسه شده اند.
استفاده از روش فوريه دوبعدي f-k براي اين منظور نيازمند نمونه برداري يكنواخت در زمان و مكان است. در استفاده از روش فيلتر ميانه براي تفكيك امواج بالارونده و پايين رونده از هم، لازم است يكي از دو رويداد بالارونده يا پايين رونده با دقت خوبي به خط شوند. با توجه به نتايج به دست آمده از اعمال روش تجزيه مقدار تكين بر روي داده هاي مصنوعي، مي توان بيان كرد كه روش تجزيه مقدار تكين به خاطر نياز نداشتن به نمونه برداري منظم و به خط شدگي دقيق، ترجيح داده مي شود. همچنين با توجه به مباني نظري ويژه تصويرها، تضعيف نوفه به طور خودكار در حين اجراي پردازش از ديگر مزاياي اين روش است.