مقاله مقايسه دو روش ICC-RT-PCR و کشت سلولي به منظور تشخيص انتروويروس ها در نمونه هاي فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش ICC-RT-PCR و کشت سلولي به منظور تشخيص انتروويروس ها در نمونه هاي فاضلاب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروويروس ها
مقاله فاضلاب
مقاله ICC-RT-PCR
مقاله کشت سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور سارا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: ناطق رخشنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انتروويروس ها يکي از مهم ترين ويروس هاي روده اي هستند که طيف وسيعي از بيماري ها را در انسان ايجاد مي کند. اخيرا با توجه به زمان بر بودن و همچنين نياز به انجام تست هاي تاييدي، استفاده از روش هاي مولکولي جهت تشخيص انتروويروس ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين پژوهش ارزيابي روش هاي ICC-RT-PCR و کشت سلولي براي تشخيص انتروويروس هاي موجود در سيستم فاضلاب است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش ۶۳ نمونه فاضلاب با روش Grab sample تهيه و با روش هاي Pellet و Two-Phase تغليظ و در رده هاي سلولي RD و HEp-2 کشت داده شد. در مرحله بعد، تمامي نمونه ها به کشت هاي سلولي حساس RD و HEp-2 تلقيح و پس از ۲۴ ساعت گرمخانه گذاري در حرارت ۳۶ درجه سانتي گراد، با استفاده از پرايمرهاي Pan E.V،Pan P.V  و پرايمرهاي اختصاصي Sabin بر روي نمونه هاي کشت سلولي تست  RT-PCR انجام شد.
يافته ها: از مجموع نمونه هاي مورد بررسي، با استفاده از روش کشت سلولي از ۳۳ نمونه انتروويروس (۵۲٫۳۸ درصد) و توسط روش ICC-RT-PCR از ۴۱ نمونه انتروويروس (۶۵٫۰۷ درصد) و از ۶ نمونه ويروس پوليو (۹٫۵۲ درصد) جداسازي گرديد.
نتيجه گيري: با آناليز آماري مشخص شد که بين روش هاي کشت سلولي و ICC-RT-PCR  ارتباط معني داري در سطح ۰٫۰۵ براي جداسازي انتروويروس ها وجود دارد. همچنين حساسيت روش ICC-RT-PCR براي تشخيص انتروويروس ها کمتر از ۰٫۰۱، TCID50  ارزيابي شد که مي تواند نشان دهنده قابل قبول بودن و حساسيت اين روش براي تشخيص انتروويروس هاي موجود در فاضلاب باشد.