مقاله مقايسه ديابت با سابقه بيماري عروق کرونر قلب در بروز موارد جديد بيماري عروق کرونري؛ مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۹۷ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ديابت با سابقه بيماري عروق کرونر قلب در بروز موارد جديد بيماري عروق کرونري؛ مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله بيماري عروق كرونري قلب
مقاله نسبت خطر
مقاله مطالعه همگروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيم فر نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلام فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طبق مطالعات انجام گرفته در غرب، خطر ديابت براي بروز بيماري عروق کرونر قلب (CHD) معادل با خطر داشتن سابقه CHD است. آيا در يک جمعيت ايراني با شيوع بالاي ديابت، باز هم اين دو خطر يکساني را براي بروز CHD  ايجاد مي کنند؟
روش ها: جمعيت مورد مطالعه يک هم گروه شامل ۲۲۶۷ مرد و ۲۹۳۱ زن ۳۰ ساله و بالاتر بودند که با ميانه معادل ۵/۷ سال پيگيري شدند. خطر بروز
CHD با استفاده از مدل خطرات متناسب کاکس براي افراد ديابتي بدون سابقه CHD  (ديابت + / بيماري قلبي -) و نيز افراد داراي سابقه CHD بدون ديابت (ديابت -/ بيماري قلبي +) محاسبه گرديد
يافته ها: پس از تعديل سن و ساير عوامـل خطر معمول و مقايسه با گروه فاقد ديابت و سابقـــه CHD (ديابت – / بيماري قلبي -)، نسبت خطر (HR) براي گروه “ديابت + / بيماري قلبي -” معادل (۶۰/۲-۱۵/۱: فاصله اطمينان ۹۵%) ۷۳/۱ و براي گروه “ديابت – / بيماري قلبي +” معادل (۱٫۴۵-۳٫۱۰:فاصله اطمينان ۹۵%) ۱۲/۲ در مردان و اين ارقام در زنان به ترتيب (۹۷/۶-۷۴/۲) ۳۷/۴ و (۲۰/۸-۱۷/۳) ۱۰/۵ بود. پس از تعديل سن و جنس و ساير عوامل خطر گروه “ديابت – / بيماري قلبي +” در مقايسه با “ديابت + / بيماري قلبي -” داراي HR برابر (P=0.28،۰٫۸۷-۱٫۶۱) بود و در مقايسه دو گروه به تفکيک ديابت تحت درمان و ديابت تازه تشخيص داده شده اين اعداد به ترتيب (P=0.65، ۰٫۶۲-۱٫۳۵) و (P=0.07، ۰٫۹۸-۲٫۰۳) محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: خطر بروز CHD در ديابتي ها معادل خطر بروز CHD در افراد با سابقه قبلي CHD مي باشد و اين موضوع تاکيد جدي بر لزوم اقدامات سريع و جدي در پيشگيري از حوادث قلبي عروقي در بيماران ديابتي را به همراه دارد.