مقاله مقايسه ديدگاه ها و انگيزه هاي دانشجويان ورزشکار ايراني و غيرايراني درباره فعاليت هاي بدني و ورزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه ديدگاه ها و انگيزه هاي دانشجويان ورزشکار ايراني و غيرايراني درباره فعاليت هاي بدني و ورزشي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان ورزشکار
مقاله انگيزش
مقاله رقابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني نژاد رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دميرچي ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افراد با انگيزه هاي متنوعي نيز در ورزش شرکت مي کنند. يکي از عوامل اثرگذار بر رويکردهاي مشارکت ورزشي، تفاوت هاي فرهنگي است. به اين منظور، ديدگاه ها و انگيزه هاي ۲۷۹ دانشجوي ورزشکار ايراني و ۳۱۰ دانشجوي ورزشکار روسي بررسي شد. اين دانشجويان از دانشگاه هاي گيلان، مازندران، گرگان و دانشگاه هاي روسي شرکت کننده در سومين المپياد ورزشي دانشگاه هاي حاشيه درياي خزر (تابستان ۸۳، دانشگاه گيلان) شرکت کرده بودند. ديدگاه اين افراد با پرسشنامه محقق ساخته اي و انگيزه آنان با پرسشنامه استاندارد شامل ۱۴ سوال ۵ ارزشي ليکرت اندازه گيري شد. ثبات دروني پرسشنامه ها در دامنه ۸۶/۰ – ۷۹/۰ متغير بود و داده هاي تحقيق با آزمون خي دو ويو من ويتني در سطح P≤۰٫۰۵ تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحقيق نشان داد که ديدگاه دانشجويان ايراني و روسي در مورد تدثير رشد شناختي و آگاهي هاي عمومي ورزشي بسيار به هم نزديک بود، ولي در مورد تاثير عاطفي – اجتماعي مشارکت ورزشي، دانشجويان ايراني بر نقش اجتماعي ورزش و دانشجويان روسي بر نقش عاطفي ورزشي تاکيد داشتند. در دانشجويان روسي انگيزه هاي رقابت، چالش و تعامل اجتماعي و در دانشجويان ايراني انگيزه هاي سلامتي، لذت، وضعيت ظاهري و آسودگي و آرامش از دلايل مهم شرکت در فعاليت هاي ورزشي منظم بود.