مقاله مقايسه ذهنيت نسلي و بين نسلي در نسل هاي دانشگاهي پس از انقلاب اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۲۶۳ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه ذهنيت نسلي و بين نسلي در نسل هاي دانشگاهي پس از انقلاب اسلامي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابژه (مصداق اميال)
مقاله اقشار دانشگاهي
مقاله ذهنيت بين نسلي
مقاله ذهنيت نسلي
مقاله شکاف نسلي
مقاله نسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب زاده مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقايسه نسل هاي پس از انقلاب اسلامي از مباحثي است که تاکنون مورد توجه بسياري از جامعه شناسان و پژوهشگران مسائل اجتماعي ايران قرار گرفته است. در اين ميان پاره اي از متفکران جامعه شناسي قايل به انشقاق و شکاف نسل ها هستند و عده اي نيز به وجود تفاوت هاي جزئي باور داشته و با طبيعي قلمداد کردن تفاوت هاي ميان نسل ها، نگرش متفاوتي را مطرح مي کنند. تحقيق حاضر بدون آنکه خود را در چهارچوب ذهني و فرضيه هاي اين دو ديدگاه محصور کرده باشد، با رويکردي متفاوت از نظر محتوي و روش تلاش نموده با بهره گيري از تئوري «ابژه هاي نسلي» به مقايسه شباهت ها و تفاوت هاي سه نسل دانشگاهي از منظر نگرش آنها به ابژه هايي در زمينه رفتارها، باورها و يادمان هاي تاريخي دست يابد. در اين تحقيق، نمونه گيري از بين دانشگاه هاي دولتي غير پزشکي شهر تهران شامل سه نسل دانشگاهي از جمله نسل اول شامل استادان دانشگاه که در دهه ۶۰ دوران دانشجويي خود را سپري کرده بودند، نسل دوم شامل استادان جوان و تازه استخدام شده دانشگاه ها، و نسل سوم شامل دانشجويان فعلي دانشگاه صورت گرفت. نتايج به دست آمده در خصوص همبستگي هاي درون گروهي و ميان گروهي بيانگر آن بود که در هر سه بخش ابژه ها، نسل هاي مزبور شباهت هاي اساسي بين خود و تفاوت هايي چند را در مقابل نسل هاي ديگر دارا هستند.