مقاله مقايسه رابطه ناتواني هيجاني و استرس و دلبستگي در زوج هاي در شرف طلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۸۱۱ تا ۸۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه رابطه ناتواني هيجاني و استرس و دلبستگي در زوج هاي در شرف طلاق
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتواني هيجاني
مقاله استرس
مقاله دلبستگي
مقاله طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم جوادي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلي لواساني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: باباربيع مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقايسه رابطه ناتواني هيجاني، استرس و دلبستگي در زوج هاي در شرف طلاق است. تعداد ۱۱۹ زن و ۶۳ مرد در شرف طلاق با استفاده از روش در دسترس در دادگاه خانواده شهر رشت انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل مقياس ناتواني هيجاني تورنتو (۱۹۹۶، Bressi al.، TAS-20)، پرسشنامه فشار رواني ادراک شده (۱۹۸۷، al، et، Cohen، PSS) و پرسشنامه سبک هاي دلبستگي بزرگسالان (هزن و شيور، ۱۹۸۷) بود.
از ضرايب همبستگي پيرسون، پلي کوريک و پلي سريال و تحليل رگرسيون چندگانه با حضور ۸ متغير پيش بين جنسيت، سن، استرس، دلبستگي ايمن، اجتنابي، دوسـوگرا، ميزان تحصيلات و تـعـداد فـرزنـدان و تحـليـل واريـانس چندمتغيـري (MANOVA) استفاده شد. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که استرس با مولفه هاي دلبستگي و مولفه هاي ناتواني هيجاني روابط معناداري را نشان مي دهد. هم چنين انواع دلبستگي و مولفه هاي ناتواني در تشخيص عواطف داراي رابطه معنادار است. يافته ديگر پژوهش متوجه متغيرهايي بود که به وسيله آن ها ناتواني هيجاني پيش بيني مي شود. در اين تحليل سه متغير ميزان تحصيلات، استرس و دلبستگي دوسوگرا ۳۲/۰ تغييرات ناتواني هيجاني را پيش بيني مي کردند. يافته ديگر اين تحقيق آن بود که با توجه به استرس زا بودن فرآيند جدايي، اين استرس در زنان و مردان تفاوت معناداري ندارد.