مقاله مقايسه رسوب معلق ورودي به آبگير با تغيير زاويه ديواره کانال اصلي از قائم به ۴۵ درجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۸۵ تا ۹۹۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه رسوب معلق ورودي به آبگير با تغيير زاويه ديواره کانال اصلي از قائم به ۴۵ درجه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبگير جانبي
مقاله رسوب معلق
مقاله ديواره مايل
مقاله نسبت آبگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيديان سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: شفاعي بجستان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبگير جانبي سازه اي است كه به منظور انحراف آب از رودخانه براي مصارف آبياري، ذخيره و اهداف صنعتي و غيره احداث مي گردد. بخش عمده اي از آبگيرهاي جانبي منشعب از کانال هاي با ديواره جانبي مايل مي باشند که تاکنون کمتر مورد توجه محققين قرار گرفته است. از آنجا که ميزان جريان و رسوب ورودي به آبگيرهاي جانبي به الگوي جريان در محل دهانه آبگير بستگي داشته و شيب ديواره کانال اصلي مي تواند باعث تغيير اين الگو و در نتيجه رسوب ورودي شود، اين مطالعه انجام شده است. در اين مطالعه آزمايش هايي با ديواره قائم و ديواره با زاويه ۴۵ درجه انجام گرديد. در تمام آزمايش ها رسوب ورودي به صورت معلق و با غلظت ثابت تزريق گرديد. در هر آزمايش نيم رخ سطح آب، دبي کانال اصلي و فرعي، سرعت جريان در دهانه آبگير و رسوب ورودي به آبگير اندازه گيري گرديد. با توجه به آناليز ابعادي نسبت هاي بدون بعد استخراج و مقادير آن ها با توجه به داده ها محاسبه شد. نتايج نشان داد تغيير شيب ديواره کانال اصلي باعث اصلاح الگوي جريان مي شود به طوري که رسوب ورودي به آبگير کاهش مي يابد. همچنين نتايج نشان داد که در عدد فرود حدود ۰٫۳۷، ميزان رسوب معلق ورودي به آبگير حداقل مي گردد. در جريان هاي با عمق کم به دليل اثر زبري بستر بر قدرت جريان گردابي، ميزان رسوب معلق ورودي به آبگير در مقايسه با اعماق بيشتر، کاهش مي يابد.