مقاله مقايسه روشهاي اکسيداسيون پيشرفته در تجزيه فنل در مقياس آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۰ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه روشهاي اکسيداسيون پيشرفته در تجزيه فنل در مقياس آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسيداسيون پيشرفته
مقاله پرتو فرابنفش
مقاله فنل
مقاله ازن دهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فنل يا هيدروکسي بنزن يکي از هيدروکربن هاي آروماتيک سمي است. اين ماده از طريق دفع فاضلاب تعدادي از صنايع باعث آلودگي محيط زيست و به خصوص منابع آبي مي شود هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه راندمان تجزيه فنل با استفاده از روش هاي اکسيداسيون پيشرفته با کاربرد ازن و پرتوتابي اشعه فرابنفش بود. محفظه واکنش در اين تحقيق در مقياس آزمايشگاهي و با ظرفيت ۳ ليتر به کار گرفته شد. در اين تحقيق از يک لامپ ۱۲۵ UV وات استفاده شد. ازن مصرفي قبل از ورود به راکتور توليد و از طريق ازن ساز مدل COG-OM با مقدار توليد ۱ گرم ازن بر ساعت به راکتور منتقل مي شد. به منظور بررسي تاثير pH بر تجزيه فنل، آزمايش هايي در pHهاي ۵، ۷، ۹ و ۱۱ انجام و نمونه هاي جمع آوري شده با دستگاه اسپکتروفتومتر مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که فنل با روش ازن دهي در pH برابر ۱۱ و با استفاده از اشعه UV در pH معادل ۵ قابل تجزيه مي باشد. درصد تجزيه فنل با استفاده از لامپ ۱۲۵ وات UV پس از يک ساعت زمان تماس، ۳۲٫۴ بود در حالي که طي همين مدت زمان و با استفاده از روش ازن دهي به ۹۳٫۶ درصد رسيد. مي توان انتظار داشت فرايند اکسيداسيون پيشرفته با مزايايي از قبيل جنبه هاي بهداشتي و زيست محيطي مطلوب و بازده بسيار بالا، چشم انداز مطلوبي در حذف فنل و ساير آلاينده هاي مشابه از آب و فاضلاب به دست آورد.