مقاله مقايسه روشهاي جرم افزوده و آکوستيک در پيش بيني دهانه آزاد خطوط لوله فراساحل در هنگام زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي دريا از صفحه ۱۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه روشهاي جرم افزوده و آکوستيک در پيش بيني دهانه آزاد خطوط لوله فراساحل در هنگام زلزله
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دهانه آزاد
مقاله خطوط لوله فراساحل
مقاله زلزله
مقاله اندرکنش آب و لوله
مقاله اجزاي محدود
مقاله آکوستيک
مقاله جرم افزوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالسادات سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زين الديني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خطوط لوله فراساحل معمولا به صورت غير مدفون اجرا مي شوند. دهانه هاي آزاد آنها ممکن است از ابتدا به علت ناهمواري بستر وجود داشته باشند و يا بعدا در اثر آبشستگي در زير لوله ايجاد گردند. اين دهانه هاي آزاد نقاط ضعفي براي لوله محسوب خواهند شد كه ممكن است تحت نوسانات ناشي از تشكيل گردابه قرار گيرند يا واكنش هاي نامطلوبي به تحريك هاي شديد بستر نشان دهند.
در اين مقاله ميزان دقت روش متداول و ساده شده جرم افزوده در مقايسه با روش دقيق تري براي مدلسازي اندرکنش آب و لوله مورد ارزيابي قرار گرفته است. در روش اخير سيال اطراف لوله به وسيله محيط آکوستيک و به روش اجزاي محدود مدلسازي شده است. هر دو نوع تحريك ديناميكي نامنظم و هارمونيک زلزله بررسي شده اند. همچنين اثر اندرکنش خاک و لوله در مرزهاي دهانه آزاد در تعدادي از تحريك ها در نظر قرار گرفته است. صحت سنجي مدل هاي عددي ازطريق مقابله مشخصه هاي ديناميكي آنها با برخي روابط تحليلي-تجربي موجود انجام پذيرفته است.
تحليلهاي انجام شده حاکي از آن است که روش جرم اضافه عموما نتايج محافظه کارانه تري را نسبت به مدل آكوستيك ارايه کرده است. تحت تحريك هاي هارمونيك ميزان انحراف مشاهده شده دو روش در پيش بيني حداكثر كرنش طولي لوله به حدود ۶۰ درصد بالغ شده است. در تحريك زلزله حداكثر انحراف مشاهده شده حدود ۱۵ درصد بوده است. تفاوت دو روش با کاهش طول دهانه، افزايش يافته و در تحريك قائم بيشتر از تحريك افقي بوده است.