مقاله مقايسه روشهاي مولكولي با ديگر روشهاي متداول آزمايشگاهي در رديابي انگل ليشمانيا در مخازن حيواني بيماري ليشمانيوز جلدي روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه روشهاي مولكولي با ديگر روشهاي متداول آزمايشگاهي در رديابي انگل ليشمانيا در مخازن حيواني بيماري ليشمانيوز جلدي روستايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيا ميجر
مقاله ليشمانيا تروپيكا
مقاله جوندگان
مقاله مخازن حيواني
مقاله مقايسه روشهاي مولكولي با روشهاي متداول آزمايشگاهي
مقاله روشهاي تشخيص
مقاله ITS-ribosomal DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخاني عارف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري ليشمانيوز نوع روستايي يكي از بيماريهاي مهم گرمسيري و عفوني در ايران و در بسياري از كشورهاي ديگر جهان مي باشد كه پشه هاي خاكي ناقلين و جوندگان گروه چربيليده مخازن بيماري مي باشند، تشخيص دقيق و قطعي انگل ليشمانيا در مخازن بيماري از اهميت خاصي برخوردار است. گاهي در مخازن حيواني در جوندگان هيچگونه علامت و نشانه اي از بيماري مشاهده نمي شود و تعداد انگل در جونده محدود و كم است. هدف از اين تحقيق مقايسه روشهاي مولكولي با روشهاي متداول آزمايشگاهي و تعيين مزيت احتمالي روشهاي مورد اشاره در تشخيص دقيق و قطعي انگل ليشمانيا در مخازن بيماري ليشمانيوز جلدي در منطقه آندميك بيماري در آقا علي عباس نظنز بود.
روش كار: دو روش استخراج DNA از گوش جوندگان با سه روش متداول آزمايشگاهي لام مستقيم، كشت و تزريق به حيوان آزمايشگاهي مقايسه گرديد. با استفاده از روش (Nested PCR) يك قطعه از ژن ITS-rDNA، بطوريكه اين قطعه شامل (ITS1) با (۵٫۸s rRNA gene) بوده است، تكثير يافت كه توالي اين قطعه براي گونه هاي ليشمانيا اختصاصي، قابل تفكيك و تشخيص با يكديگر بوده است.
يافته ها: از سه روش متداول آزمايشگاهي مورد استفاده در ۶۹ سرجونده، فقط يك مورد مثبت با استفاده از روش تزريق به حيوان آزمايشگاهي مشاهده گرديد و روشهاي لام مستقيم و محيط كشت براي تمام نمونه ها منفي بود. هر دو روش استخراج DNA از گوش جوندگان خوب ولي روش ISH-Horovize براي همه ۶۹ سرجونده استخراج DNA مثبت بود. در نهايت اين روش حساس براي استخراج DNA انتخاب گرديد. با استفاده از Nested PCR و از ژن ITS-rDNA انگل ليشمانيا در مخازن حيواني بيماري ليشمانيوز جلدي روستايي رديابي گرديد كه از ۶۹ سر جونده، ۱۰ جونده آلودگي ليشمانيايي داشتند. پس از تعيين توالي براي ۹ جونده، ليشمانيا ميجر و يك جونده، ليشمانيا تروپيكا تشخيص داده شد.
نتيجه گيري: روش هاي متداول آزمايشگاهي و روشهاي مولكولي در تشخيص و رديابي انگل ليشمانيا در مخازن حيواني ليشمانيوز جلدي روستايي با جزييات و مفصل در مقاله بحث و بررسي گرديده است. روش هاي تشخيصي مولكولي در مقايسه با روش هاي متداول آزمايشگاهي حساس تر و نيز اختصاصي تر هستند. همچنين روشهاي مولكولي از نظر تشخيص قطعي گونه هاي ليشمانيا در جوندگان به روش هاي متداول آزمايشگاهي ارجحيت دارند. آلودگي هاي ليشمانيايي در مخازن به علت وحشي بودن جوندگان و مشكلات خاص نمونه برداري در ميدان و انتقال به آزمايشگاه و نيز كم بودن تعداد انگل ليشمانيا در مخازن مي توانند از محدوديت هاي تشخيص انگل با روش هاي متداول آ‍زمايشگاهي باشد. استفاده از اين روشها در مخازن حيواني صحرايي، بسيار مشكل و امكان يافتن انگل دشوار است.