مقاله مقايسه روش شناسي پژوهش كمي و کيفي در علوم رفتاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش شناسي پژوهش كمي و کيفي در علوم رفتاري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله پژوهش کيفي
مقاله پژوهش کمي
مقاله روش شناسي
مقاله علوم انساني و علوم رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شواخي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با بررسي انواع پژوهش ها در علوم انساني و رفتاري در مي يابيم که در علوم انساني و رفتاري با دو رويکرد پژوهشي مواجه هستيم که اين دو رويکرد عبارت از الف) رويکرد كمي و ب) رويکرد كيفي. به بيان ديگر در حوزه علوم انساني و رفتاري و از جمله علوم تربيتي و روان شناسي، انتخاب رويکرد انجام پژوهش بر پايه جهان بيني و چارچوب فکري (پارادايم) است که پژوهشگر اختيار مي کند. هدف از تدوين مقاله حاضر بررسي و مقايسه روش شناسي دو رويکرد پژوهش کمي و پژوهش کيفي به لحاظ ماهيت، هدف، روش، فرضيه ها، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات، روش هاي نمونه گيري روايي و پايايي، روش تجزيه تحليل آماري، قابليت ها و کاستي هاي آنها مي باشد. اميد آن مي رود که طرح اين موضوع، شروعي براي بحث هاي اساسي بيشتر در زمينه پژوهش هاي علوم انساني و رفتاري در کشورمان باشد.