مقاله مقايسه روش هاي ترسيمي و لحظه اي رسوب شناسي، در ماسه هاي بادي ناحيه چه جام (ترود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي ترسيمي و لحظه اي رسوب شناسي، در ماسه هاي بادي ناحيه چه جام (ترود)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب شناسي
مقاله ماسه هاي بادي
مقاله روش لحظه اي
مقاله روش ترسيمي
مقاله ترود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهره مند ماريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از راس تلماسه هاي بادي چه جام ۱۲ نمونه برداشت شد. و در آزمايشگاه رسوب شناسي مورد آناليز دانه بندي قرار گرفت، مشخص شد که دانه ها در اندازه ۱تا۵ في هستند. منحني هاي فراواني و تجمعي براي هر نمونه ترسيم شد، ميانگين آنها بين ۲ و ۵۹٫ ۲ في بدست آمد، جورشدگي آن در حد خوب و خيلي خوب جورشده، کج شدگي اغلب مثبت به غير از ۳ نمونه و کشيدگي آنها در حد متوسط تا خيلي کشيده بدست آمد. روش لحظه اي، مقادير ميانگين خيلي نزديکي به روش ترسيمي ارايه داد اما جورشدگي ها متفاوت بود. توسط آزمايش تيتراسيون، مقدار کاني هاي کربناته در نمونه ها بين ۱۹ تا ۵٫ ۳۹ درصد محاسبه شد. علاوه بر آن کرويت و گردشدگي ۲۰۰ دانه کوارتز از نمونه هاي برداشت شده، مورد مطالعه قرار گرفت که نشان داد، دانه ها با کرويت زياد و کم به نسبت تقريبا مساوي و ميانگين گردشدگي در هر دو، نيمه گرد شده (subrounded) است.