مقاله مقايسه روش هاي درون يابي در بررسي توپوگرافي بستر کانال هاي قوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي درون يابي در بررسي توپوگرافي بستر کانال هاي قوسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين آمار
مقاله کريجينگ
مقاله IDW
مقاله اسپلاين کششي
مقاله کانال هاي قوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واقفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتح نيا امان اله
جناب آقای / سرکار خانم: قدسيان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه تغييرات بسترهاي رسوبي در شناخت رفتار رودخانه، از جمله مسايل مورد توجه مهندسان رودخانه مي باشد. با توجه به اين که در قوس رودخانه ها ميزان آبشستگي و رسوب گذاري در مقايسه با مسيرهاي مستقيم مشهود تر است، شناخت چگونگي تغييرات توپوگرافي بستر قوس ها و الگوي آبشستگي و رسوب گذاري از نکات جالب توجه مهندسان هيدروليک مي باشد. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي در قوس۹۰  درجه و همچنين قوس با آبشکن T شکل مستقر در ساحل خارجي قوس، به بررسي تغييرات توپوگرافي بستر پرداخته شده است. بدين منظور از روش هاي درون يابي کريجينگ (Kriging)، وزن دهي عکس فاصله (IDW) و اسپلاين کششي  (Spline Tension)براي تبديل برداشت هاي نقطه اي به سطوح پيوسته و براي ارزيابي دقت از روش اعتباريابي متقاطع (Cross Validation) استفاده شده است. نتايج نشان داد که روش کريجينگ بهترين دقت را در تعيين توپوگرافي بستر در کانال هاي قوسي دارد.