مقاله مقايسه روش هاي رنگ آميزي مصنوعي سيکليد گرين ترور Aequidens rivulatus از طريق تزريق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي رنگ آميزي مصنوعي سيکليد گرين ترور Aequidens rivulatus از طريق تزريق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ آميزي ماهيان زينتي
مقاله سيکليد گرين ترور
مقاله تزريق رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: اهدايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، ۴۰ عدد ماهي گرين ترور از سيکليد ماهيان در ۴ گروه ۱۰ تايي درون ۴ مخزن جداگانه به مدت ۱۵ روز در شرايط يکسان در بهار ۱۳۸۸ و در دماي ۲۷ درجه سانتيگراد نگهداري، تغذيه و با شرايط جديد عادت داده شدند. رنگهاي مورد استفاده به منظور تزريق، رقيق شدند. ماهيان قبل از تزريق توسط اژنول (از مشتقات گل ميخک) بيهوش شدند. تزريق رنگ گروه اول در ناحيه اپيتليال پوست، در گروه دوم در ابتداي ساقه دمي و در گروه سوم در عمق پوست (عضلاني) توسط سرنگ انسولين انجام شد. در گروه چهارم به عنوان گروه شاهد سوزن سرنگ بدون رنگ، جهت ارزيابي اثرات احتمالي دستکاري در بدن ماهي فرو برده شد. رنگبندي بدن، ميزان پايداري رنگ، اثرات سوء تزريق و تلفات آنها طي ۳۰ روز بررسي شد. تلفاتي طي اين دوره در تيمار اول و گروه شاهد مشاهده نشد. در حاليکه در تيمار ۲ و ۳ در تزريق با رنگ هاي خوراکي و مصنوعي تلفاتي بين ۵ تا ۱۰۰ درصد مشاهده گرديد. رنگبندي و همچنين ميزان پخش رنگ در بدن ماهي هاي گروه دوم و سوم بهتر از گروه اول بود. پايداري رنگ در گروه دوم و سوم مناسبتر از گروه اول بود بطوريکه گروه سوم تا پايان دوره ۳۰ روزه رنگ خود را حفظ کرده ولي اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نشد (۰٫۰۵>P). به نظر مي رسد بروز تلفات بالا در روش تزريق، ناشي از استرس دستکاري قبل و بعد از بيهوشي و ورود ماده رنگي به درون خون ماهي باشد. با توجه به نتايج اين تحقيق در مشاهده اثرات سوء ناشي از دستکاري و تزريق بر ماهيان، توليد و خريد و فروش ماهيان زينتي رنگ آميزي شده با روش تزريق براي رعايت حقوق حيوانات به هيچ عنوان توصيه نمي شود.