مقاله مقايسه روش هاي سنتي، نرم افزاري و ترکيبي در آموزش سيستم هاي باربر جانبي ساختمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي سنتي، نرم افزاري و ترکيبي در آموزش سيستم هاي باربر جانبي ساختمان ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه
مقاله بتن مسلح
مقاله قاب خمشي
مقاله ديوار برشي
مقاله ترک خوردگي
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم هاي باربر جانبي ساختمان به چهار دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از قاب خمشي، ديوار برشي، بادبند، و مختلط (که ترکيبي از سه حالت فوق است). امروزه استفاده از سيستم هاي مختلط با قاب خمشي و ديوار برشي در سازه هاي بتن مسلح بلند رشد فزاينده اي يافته است و نحوه آموزش آن به مهندسان و دانشجويان دوره کارشناسي ارشد اهميت ويژه اي دارد. نکته مهم آن است که طبق استاندارد ۲۸۰۰ و آيين نامه آبا، موضوع تحليل و طراحي اين نوع سازه هاي مختلط قدري پيچيده شده و لازم است در محاسبه آنها از ممان اينرسي مقطع هاي ترک خورده استفاده شود. در اين مقاله نحوه آموزش اين سيستم ها به سه روش سنتي، نرم افزاري، و ترکيبي با يکديگر مقايسه شده اند. نتيجه مطالعات آماري انجام شده بر روي نتايج تدريس با اين سه روش آن است که استفاده از سيستم ترکيبي تئوريک و نرم افزاري در آموزش افراد براي تحليل و طراحي سازه هاي مختلط موفق تر از دو روش ديگر است. تنها نکته منفي آموزش با اين روش آن است که مدت زمان لازم براي آموزش نسبت به دو حالت قبل تا حدود دو برابر افزايش مي يابد. البته با در اختيار قرار دادن بخشي از اطلاعات و مثال هاي حل شده به صورت جزوه آماده، اين زمان کاهش مي يابد و به حدود ۱٫۵ برابر روش هاي قبلي مي رسد.