مقاله مقايسه روش هاي مختلف استخراج اسيدگليسريزيك از پودر عصاره شيرين بيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي مختلف استخراج اسيدگليسريزيك از پودر عصاره شيرين بيان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدگليسريزيك
مقاله بهره استخراج
مقاله پودر عصاره شيرين بيان
مقاله روش هاي استخراج
مقاله ميكروويو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعمادي پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: عزت پناه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: لاريجاني كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: متقيان پرنيان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيرين بيان از گياهان بومي ايران مي باشد كه داراي اسيدگليسريزيك يا گليسريزين با شيريني ۵۰-۳۰  برابر ساكارز است. اين پژوهش به منظور مقايسه سه روش مختلف استخراج از پودر عصاره شيرين بيان صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: روش اصلاح شده روسين (روش اول)، حل كردن پودر عصاره شيرين بيان در آب مقطر و افزودن اتانول مطلق و اسيد سولفوريک (روش دوم) و استفاده از ميکروويو (روش سوم) صورت پذيرفت. از كرماتوگرافي مايع با كارايي بالا براي جداسازي و تعيين اسيدگليسريزيك استفاده شد و بهره استخراج روش هاي مختلف محاسبه گرديد.
يافته ها: نتايج نشان دادند که ميانگين بهره استخراج روش سوم (۸۴/۲۸%) از روش دوم (۵/۸ %) و به ويژه از روش اول (۶/۴%)، احتمالا به علت تاثير دما و فشار بالاتر در روش ميکروويو، بيشتر است. نهايتا روش ميکروويو به عنوان روشي کار آمد براي استخراج اسيد گليسريزيک از پودر عصاره شيرين بيان بسط داده شد.
نتيجه گيري: در مقايسه با روشهاي معمول، روش سريع ميکروويو داراي بهره استخراج بيشتر و مقدار حلال مصرفي کمتري نسبت به ساير روش هاي مرسوم مي باشد..