مقاله مقايسه روش هاي کشت و مولکولي در تشخيص عوامل سقط جنين بروسلايي و سالمونلايي در گوسفندان شهرستان شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي کشت و مولکولي در تشخيص عوامل سقط جنين بروسلايي و سالمونلايي در گوسفندان شهرستان شهرکرد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله mPCR
مقاله بروسلا
مقاله سالمونلا ابورتوس اويس
مقاله سقط جنين
مقاله کشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان دهكردي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باکتري هاي سالمونلا ابورتوس اويس و بروسلا از مهم ترين عوامل سقط جنين گوسفند در سراسر دنيا مي باشند. روش هاي مستقيم جداسازي باکتري شناسي براي تشخيص اين آلودگي ها قابل انجام است اما اين روش ها مشکل، زمان بر و خطرناک مي باشند. هدف از اين پژوهش، مقايسه روش هاي متداول باکتري شناسي و مولکولي براي شناسايي باکتري هاي ياد شده مي باشد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش به صورت مقطعي – توصيفي، ۳۸ نمونه جنين سقط شده از گله هاي مختلف گوسفند در استان چهارمحال و بختياري جمع آوري گرديد. سپس با استفاده از روش هاي مستقيم کشت و PCR چندگانه (mPCR) نمونه ها مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: ۵ مورد (۱۳٫۱%) از نمونه ها به بروسلا، ۱۹ مورد (۵۰%) از نمونه ها به سالمونلا ابورتوس اويس و ۴ مورد (۱۰٫۶%) از نمونه ها به بروسلا و سالمونلا ابورتوس اويس به شکل توام آلوده بودند. در ۱۰ مورد (۲۶٫۳%) از نمونه ها نيز هيچ آلودگي در روش mPCR تشخيص داده نشد. در بررسي هاي باکتري شناسي ۵ مورد (۱۳٫۱%) از نمونه ها آلوده به بروسلا، ۹ مورد (۲۳٫۷%) آلوده به سالمونلا ابورتوس اويس و در ۲۴ (۶۳٫۲%) نمونه نيز هيچ آلودگي تشخيص داده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به سادگي و توانايي جستجوي هم زمان باکتري ها با روش  PCR چندگانه، استفاده از آن براي تشخيص هم زمان سالمونلا ابورتوس اويس و بروسلا پيشنهاد مي شود.