مقاله مقايسه رويکردهاي استعمار ستيزي در دو جريان کلاسيک ونوگراي شعر معاصر عراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۳۱۱ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه رويکردهاي استعمار ستيزي در دو جريان کلاسيک ونوگراي شعر معاصر عراق
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر معاصر عربي
مقاله شعر کلاسيک
مقاله شعر نو
مقاله استعمار
مقاله عراق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي قزويني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: روشنفكر كبري
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: پرويني خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هجوم گسترده و همه جانبه استعمار غرب به جهان اسلام در قرون نوزدهم و بيستم که هم داراي جنبه هاي فکري و فرهنگي بوده و هم داراي جنبه هاي سياسي-نظامي و اقتصادي، به شکل گيري و پيدايش واکنش هاي مختلفي از جانب طبقات گوناگون جامعه اسلامي، اعم از سياستمداران، روشنفکران و اهل ادب منجر گرديده و در دراز مدت زمينه را براي شکل گيري جريان هاي فکري و سياسي و اجتماعي مهم و اثربخشي فراهم نموده است.
در ميان کشور هاي عربي، عراق از جمله سرزمين هايي است که از دير باز به دلايل گوناگون همچون برخوداري از موقعيت ويژه استراتژيکي و ذخاير عظيم زيرزميني، همواره مورد توجه مطامع بيگانگان به ويژه دولت استعماري بريتانيا قرار داشته و از اين حيث، دچار ضررهاي سنگين و جبران ناپذيري شده است. ورود بريتانيا به عراق از سال ۱۹۱۷، زمينه مبارزه و صف بندي مردم مسلمان در مقابل سياست هاي ظالمانه استعمارگران را فراهم نموده که دراين ميان نقش شاعران آزاد انديش و متعهد عراقي، چشمگير و قابل ملاحظه مي نمايد. با بررسي و مقايسه اشعار ضد استعماري شاعران کلاسيک ونوگرا، علاوه بر تبيين جايگاه ويژه استعمارستيزي در حوزه شعر معاصر عراق، وجود معاني نسبتا يکسان و در عين حال، تفاوت معنادار در سبک به خوبي قابل ملاحظه خواهد بود.