مقاله مقايسه رويکرد شيخ اشراق و ملاصدرا به مساله «تناسخ» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۳۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه رويکرد شيخ اشراق و ملاصدرا به مساله «تناسخ»
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناسخ
مقاله تناسخيه
مقاله شيخ اشراق
مقاله ملاصدرا
مقاله فلسفه اشراق
مقاله حکمت متعاليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذهبي سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه در آثار و نوشته هاي شيخ اشراق و ملاصدرا ديده مي شود، حکايت از آن دارد که اين دو بيشترين توجه را به مساله «تناسخ» داشته اند و آن را جدي به شمار آورده اند. با وجود تاثير فراوان سهروردي بر صدرالدين شيرازي، الگو و استخوان بندي انديشه اين دو متفکر در مساله تناسخ يکسان نيست. اين دو هم در مباني تصوري و معناشناسي تناسخ متفاوت اند و هم در مبادي تصديقي آن. همين امر موجب شده تا در اين موضوع رويکردي متفاوت داشته باشند. در نتيجه، يکي همدلانه تر با تناسخيه حرکت کرده و ديگري ايشان را محکوم کرده است.
صدرالمتالهين مباحث نفس و در پي آن «تناسخ» را در حوزه الهيات و به صورت مستقل و يکجا مطرح مي کند؛ اما نفس شناسي سهروردي، به ويژه در مقام تعريف، از نظم منطقي بي بهره است.