مقاله مقايسه زمان واکنش خالص، حافظه فضايي کوتاه مدت و بازداري شناختي در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکري، عملي و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه زمان واکنش خالص، حافظه فضايي کوتاه مدت و بازداري شناختي در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکري، عملي و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواس فکري عملي
مقاله حافظه فضايي کوتاه مدت
مقاله بازداري شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسي نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادي صفيه
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقايسه زمان واکنش خالص، حافظه فضايي کوتاه مدت و بازداري شناختي (اثر سيمون) بين افراد مبتلا به اختلال وسواس فکري- عملي و افراد بهنجار است. براي اين منظور دو گروه ۲۵ نفري همتا سازي شده و مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحليل  داده ها نشان داد دو گروه در زمان واکنش خالص، حافظه فضايي کوتاه مدت و بازداري شناختي تفاوت دارند. همچنين توان پيش بيني زمان واکنش خالص توسط افسردگي و توان پيش بيني حافظه فضايي کوتاه مدت توسط نشانه هاي وسواس در گروه  OCDوجود داشت.