مقاله مقايسه زنبق دره بالزاک با داش آکل هدايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۴۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه زنبق دره بالزاک با داش آکل هدايت
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدايت
مقاله بالزاک
مقاله داش آکل
مقاله زنبق دره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اين که کسي به تشابه موجود در ميان آثار هدايت و آثار بالزاک اشاره اي نکرده است، در ميان داستان کوتاه «داش آکلِ» هدايت ايراني و رمان «زنبق دره» (Le lys dans la vallee = The lily in the valley) نوشته بالزاک فرانسوي، تشابه آشکار و انکارناپذيري هست. اين تشابه از مراحل توارد فراتر و براي تعيين درجات تاثير و تاثر، مستلزم بررسي و مقايسه اين دو اثر است. در اين نوشته اقتباس و تاثير و تاثر احتمالي در ميان اين دو داستان، در محدوده واقعيات داستاني بررسي و باهم مقايسه شده اند. هرچه اين مقايسه فراتر مي رود، تشابه و تاثير و تاثر مسجل تر مي شود. بررسي اين تشابه در دو مرحله است: يکي تشابه بخش هايي از زندگي بالزاک با هدايت و ديگري تشابه برخي از عناصر رمان زنبق دره با عناصر داستان کوتاه داش آکل.