مقاله مقايسه ساختاري تجربه ديني و شهود عرفاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۲۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه ساختاري تجربه ديني و شهود عرفاني
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه ديني
مقاله شهود عرفاني
مقاله قلب
مقاله حجاب
مقاله معرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به مقايسه تجربه ديني و شهود عرفاني مي پردازد. تحليل مفهومي تجربه ديني و نيز شهود عرفاني، مقدمه اي براي تحليل ماهوي اين دو امر است. «تجربه» به لحاظ کاربرد، تحول و به لحاظ حقيقت دو مراتب است که ژرف ترين مرتبه آن تجربه ديني است. مکاشفه، شهود و رويت نزد عرفا مفاهيم گوناگوني هستند. «مشاهده» سقوط حجاب و تجلي حق در قلب است که پس از مجاهدات و رفع رسوم و تعينات حاصل مي شود. تحليل ديدگاه هاي مختلف درباره ماهيت تجربه ديني و هويت شهود عرفاني نشان مي دهد هر دو، امر باطني هستند و اشتمال بر استهلاک، وحدت، هشياري، غفلت زدايي و حضور، مولفه هاي مشترک آن دو است؛ يکي از اختلاف هاي مهم آن دو، شرايط حصول هر يک است. عرفاي مسلمان در توصيف مشاهده عرفاني کموبيش يکسان سخن گفته اند؛ اما دانشمندان غربي در توصيف تجربه عرفاني اتفاق نظر ندارند.