مقاله مقايسه سبكي منشات قائم مقام و گلستان سعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در فنون ادبي از صفحه ۸۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبكي منشات قائم مقام و گلستان سعدي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعدي
مقاله گلستان
مقاله قائم مقام
مقاله منشات
مقاله مقايسه سبكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علامي ذوالفقار
جناب آقای / سرکار خانم: كيانيان فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان پيروان سعدي تنها كسي كه در پيروي از شيوه نگارش وي در گلستان گوي توفيق را از همگان ربود، قائم مقام فراهاني، نويسنده منشات است كه با درك روح زبان سعدي و رمز و راز آن،- تاثر و نه تقليد- توانست نثري زيبا، روان، آهنگين و در عين حال استوار بيافريند. او راز ماندگاري و كهنه نشدن انشاي گلستان؛ يعني برخورداري از ارزش هاي گوناگون ادبي از قبيل: سادگي بيان، پرمايگي، خوش آهنگي، لطف سخن، بهره مندي هنرمندانه از زبان زنده، پر تحرك و طبيعت آميز را دريافت. از وجوه مشترك سعدي و قائم مقام مي توان به استفاده به دور از تصنع از زيورهاي كلامي از قبيل سجع، ترصيع و موازنه و نيز بهره برداري از آيات و احاديث و استفاده بجا از اشعار و امثال و زبان زنده و پرتحرك اشاره كرد. مقاله حاضر با مقايسه سبك شناسانه منشات قائم مقام و گلستان سعدي در صدد تبيين وجود اشتراك آن دو و نشان دادن ميزان توفيق قائم مقام در پيروي از سعدي است.