مقاله مقايسه سبک زندگي بزرگسالان ۶۵-۲۰ ساله با نمايه توده بدني كمتر و بيشتر از ۲۵ شهرستان شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبک زندگي بزرگسالان ۶۵-۲۰ ساله با نمايه توده بدني كمتر و بيشتر از ۲۵ شهرستان شهرکرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك زندگي
مقاله چاقي
مقاله نمايه توده بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوردهكردي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شوهاني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحيان تهمينه
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري ده چشمه فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: نادري پور ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: پورميرزاكلهري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: روحي بروجني حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي نوقابي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي تالي شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سبك زندگي تاثير بارزي بر پيشگيري يا ايجاد چاقي دارد و تعديل آن در كنترل يا كاهش عوارض آن موثر است. پژوهش حاضر به منظور مقايسه سبک زندگي بزرگسالان ۶۵-۲۰ ساله با نمايه توده بدني كمتر و بيشتر از ۲۵ انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي تعداد ۲۱۰ نفر با نمايه توده بدني کمتر و بيشتر از ۲۵ شهرستان شهرکرد (چاق ۱۱۰- غير چاق ۱۰۰ نفر) با روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند و سبک زندگي آنان با استفاده از پرسشنامه سنجش سبک زندگي ميلر مورد بررسي قرار گرفت. سپس اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون هاي آماري تي، آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين سني افراد چاق ۱۱٫۰۵±۴۳٫۷۶ و غير چاق ۱۱٫۱±۴۲٫۳۸ و ۵۰% افراد چاق و غير چاق مذکر بودند. بر اساس نتايج اين مطالعه بين استفاده از كره، سبزيجات، سوسيس، كالباس، سيب زميني سرخ شده، خميرهاي غني شده، نانهاي غني شده، حبوبات، پنيرهاي چرب، شير كم چرب، فرآورده هاي گوشتي آماده، نمك اضافي در غذا، شكلات و شيريني، ميزان خواب در روز، دفعات بيدار شدن در طول شب، مدت زمان به خواب رفتن بعد از بيدار شدن، طلاق، آشتي با همسر، بازنشستگي، بيماري افراد خانواده، حاملگي، استرس، روشهاي مقابله با استرس، مشكلات جسمي و تغيرات مالي بين دو گروه ارتباط آماري معني داري وجود داشت .(P<0.05)
نتيجه گيري: مطابق با يافته هاي پژوهش پاره اي از ابعاد سبك زندگي افراد چاق از جمله عادات غذايي، سبك خواب، مشكلات فيزيكي و مالي، روش هاي انطباقي با استرس، نامطلوب و تا حدودي مطلوب مي باشد. بنابراين بايد در زمينه پيشگيري اوليه و ثانويه چاقي از طريق تصحيح سبك زندگي در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه آموزش هاي لازم داده شود.