مقاله مقايسه سبک ها و مکانيسم هاي دفاعي بيماران مبتلا به برگشت محتويات معده به مري و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در سلامت روانشناختي از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه سبک ها و مکانيسم هاي دفاعي بيماران مبتلا به برگشت محتويات معده به مري و افراد سالم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري برگشت محتويات معده به مري
مقاله مکانيسم دفاعي
مقاله سبک دفاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شادكام منظرسادات
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: خدمت حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين مطالعه با هدف بررسي و مقايسه سبک ها و مکانيسم هاي دفاعي افراد مبتلا به برگشت محتويات معده به مري (GERD) و افراد سالم، انجام پذيرفت. به اين منظور۶۰ بيمار (شامل۳۰ زن و۳۰ مرد) مبتلا به GERD، از بين بيماران مراجعه کننده به يک کلينيک تخصصي  گوارش در شهر تهران، با تشخيص پزشک فوق تخصص گوارش به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. همچنين۶۰  فرد سالم (شامل۳۰ زن و۳۰ مرد) که از نظر ميانگين سني و ملاک هاي ورود به گروه بيمار نزديک بودند، به عنوان گروه مقايسه انتخاب شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه سبک هاي دفاعي (DSQ 40)، مورد ارزيابي قرار گرفتند. ميانگين هاي دو گروه در متغير مورد نظر، با استفاده از آزمون t براي  مقايسه ي دو گروه مستقل، مورد بررسي قرارگرفت. نتايج نشان داد که افراد مبتلا بهGERD  نسبت به افراد سالم، از سبک ها و مکانيسم هاي دفاعي رشد نايافته و روان آزرده، بيشتر استفاده مي کردند. برگشت محتويات معده به مري، بيماري مزمني است که برکيفيت زندگي بيماران مبتلا اثر مي گذارد.
شناخت الگوهاي دفاعي نامناسب بيماران مبتلا به
GERD ، مي تواند ضمن تاکيد بر نقش عوامل روان شناختي در پديدآيي اختلال، منجر به مداخلات درماني خاص در جهت تعديل شيوه هاي دفاعي باشد.