مقاله مقايسه سطح تنيدگي ورزشكاران و غيرورزشكاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح تنيدگي ورزشكاران و غيرورزشكاران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنيدگي
مقاله ورزش
مقاله دانشجو
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايـن پژوهش با هدف اندازه گيري تنيدگي در دانشجويان، تعداد ۲۰۰ دانشجـوي (۱۰۰ زن و ۱۰۰ مرد) ورزشکار با ميانگين سني ۱۹ سـال و ۳۰۰ دانشجوي (۱۵۰ زن و ۱۵۰ مرد) غيرورزشکار با ميانگين سني ۱۸ سال از دانشگاه آزاد اسلامي منطقه پنج انتخاب شدند و به پرسشنامه تنيدگي (داير، ۱۹۸۷) پاسخ دادند. نتايج تحليل واريانس نشان دادند که دانشجويان غيرورزشکار تنيدگي بيشتري را نسبت به گروه ورزشکار تجربه مي کنند. تفاوت تنيدگي در دو جنس معنادار نبود. نتايج بر اساس نقش فعاليت جسماني در کاهش سطوح تنيدگي دانشجويان تفسير شدند.