مقاله مقايسه سطح شادكامي و سلامت جسمي و رواني دانشجويان دختر و پسر متاهل و مجرد دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۵۶ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه سطح شادكامي و سلامت جسمي و رواني دانشجويان دختر و پسر متاهل و مجرد دانشگاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان پسر و دختر
مقاله سلامت جسمي و رواني
مقاله شادكامي
مقاله متاهل
مقاله مجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعيين نقش تاهل و تجرد بر سطح شادكامي و سلامت جسمي و رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه بود.
روش: روش پژوهش از نوع علي-مقايسه اي و ابزار پژوهش پرسشنامه هاي شادكامي آكسفورد ۱۹۸۹، سلامت عمومي گلدبرگ و هيلر (۱۹۷۹) و پرسشنامه محقق ساخته براي کسب اطلاعات شخصي بود. جامعه آماري ۸۶۰۰ دانشجوي دختر و پسر متاهل و مجرد ورودي ۱۳۸۴ به بعد دانشكده هاي مجتمع اميرالمومنين دانشگاه آزاد واحد كرج بود که به روش نمونه گيري در دسترس طبق جدول كرجسي-مورگان (۱۹۷۰) ۴۰۰ نفر -۲۰۰ دختر و پسر متاهل و ۲۰۰ دختر و پسر مجرد- انتخاب شد. از تعداد ۲۰۰ نفر در هر گروه ۱۰۰ نفر در محدوده سني ۲۵ تا ۲۹ و ۱۰۰ نفر در محدوده سني ۳۰ تا ۳۵ قرار داشت.
يافته ها: يافته ها نشان داد سطح شادكامي و سطح کلي سلامت جسمي و رواني دانشجويان متاهل بيشتر از دانشجويان مجرد است. نشانه هاي بدني، علایم اضطراب و اختلال در خواب، ميزان افسردگي و اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان متاهل کمتر از دانشجويان مجرد است. تفاوت سطح شادكامي و سطح كلي سلامت جسمي و رواني و مولفه هاي آن بر اساس جنس و سن در دانشجويان مجرد معنادار نيست.
نتيجه گيري: از آنجا كه ازدواج نقش موثري در سطح سلامت عمومي و شادكامي جوانان دارد، لازم است تمهيداتي از سوي سياستگذاران براي تسهيل در امر ازدواج افراد جامعه صورت پذيرد.