مقاله مقايسه سلامت رواني بين دانشجويان رشته هاي تحصيلي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سلامت رواني بين دانشجويان رشته هاي تحصيلي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومي
مقاله دانشجو
مقاله رشته تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برماس حامد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي آسايش سحرانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه سلامت رواني دانشجويان با رشته هاي تحصيلي مختلف در دانشگاه آزاد اسلامي کرج مي باشد. در چهارچوب طرح توصيفي و از نوع علي – مقايسه اي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده ۳۳۰ دانشجو از يازده دانشکده دانشگاه آزاد واحد کرج (دامپزشکي، تربيت بدني، الهيات، ادبيات، پرستاري، مديريت، روانشناسي، کشاورزي، حقوق، فني و علوم) انتخاب شدند. به منظور سنجش سلامت رواني دانشجويان از پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)، (۱۹۹۷) استفاده شده است. براي تحليل داده از روش تحليل مانووا و آزمون تعقيبي توکي استفاده شد. نتايج نشان داد که در تمام زير مقياس هاي سلامت عمومي و مقياس کلي بين دانشجويان يازده رشته تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد.