مقاله مقايسه سه روش واکنش زنجيره اي پليمراز، کشت و تست اوره آز سريع در شناسايي هليکوباکتر پيلوري در نمونه بيوپسي معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه سه روش واکنش زنجيره اي پليمراز، کشت و تست اوره آز سريع در شناسايي هليکوباکتر پيلوري در نمونه بيوپسي معده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Helicobacter pylori
مقاله تشخيص
مقاله روش PCR
مقاله روش تست اوره آز سريع
مقاله روش کشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقرنژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت H.pylori با گاستريت، زخم معده و دوازدهه مرتبط است. بنابراين شناسايي و درمان آن از اهميت زيادي برخوردار است. هدف از اين پژوهش تشخيص H.pylori با روش PCR و مقايسه آن با روش هاي کشت و تست اوره آز سريع در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاجر شهرکرد مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک بررسي مقطعي توصيفي است که بر روي ۲۶۳ بيمار مراجعه کننده به بيمارستان هاجر شهرکرد در تابستان ۱۳۸۶ انجام شد. از هر بيمار سه نمونه بيوپسي تهيه گرديد و سپس با آزمون هاي تست اوره آز سريع، کشت در محيط انتخابي بروسلا آگار مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي تعيين هويت H.pylori از روش رنگ آميزي گرم، اوره آز، کاتالاز و اکسيداز استفاده گرديد. به منظور شناسايي ژن ureC از روش PCR استفاده شد.
يافته ها: از ۲۶۳ بيمار مورد بررسي به ترتيب %۳۶٫۴۹، %۹٫۵۰، %۱۳٫۳۰، %۵٫۵۰ از بيماران مبتلا به بيماري هاي گاستريت، زخم معده، زخم دوازدهه، التهاب مري و سرطان معده بودند. ميزان آلودگي با روش هاي تست اوره آز سريع، کشت و PCR به ترتيب %۵۴٫۳۷، %۳۱٫۹۴ و %۸۴٫۷۹ شناسايي گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به اين که آزمون PCR در مقايسه با تست اوره آز سريع و کشت از حساسيت و ويژگي بالايي برخوردار است، از اين روش مي توان به منظور تاييد نهايي در شناسايي H.pylori استفاده نمود.