مقاله مقايسه سيستم نوآوري ملي كشورهاي برزل، ژاپن و روسيه در صنايع هواپيمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه سيستم نوآوري ملي كشورهاي برزل، ژاپن و روسيه در صنايع هواپيمايي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم نوآوري ملي
مقاله صنايع هواپيمايي
مقاله حمايت دولتي
مقاله بهينه گزيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركمان امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت رشد و شكل گيري هر فناوري لازم است كه نظام نوآوري در سطح ملي فعال گردد و عوامل و نهاد هاي گوناگون را براي كمك به رشد تكنولوژي همسو نمايد. صنايع هواپيمايي نيز از اين امر مستثني نيستند. صنايع هواپيمايي يكي از هفت صنعت كليدي جهان در سال هاي آينده خواهد بود و توانمندي در اين زمينه مي تواند موجب توسعه در اين بخش و همچنين در ساير بخش هاي صنعتي كشور گردد. در سوي ديگر روش بهينه گزيني يكي از روش هاي رسيدن به فناوري مي باشد در اين روش با توجه به نمونه هاي موفق و الگوگيري از آنها مي توان مسير دستيابي به فناوري را هموار نمود. صنعت هواپيمايي شامل سه بخش اصلي رسيدن به مزيت نسبت به مقياس– ساختار صنعتي– سامانه توسعه بر اساس انتظار مشتري، است. در اين تحقيق با توجه به اين سه بخش عمده كه بر اساس تحقيقات انجام شده مهمترين سهم را در موفقيت صنايع هواپيمايي دارند، به بررسي سياست هاي سه كشور برزيل، ژاپن و روسيه در فعال سازي نظام نوآوري ملي، مي پردازيم و به اين طريق اهميت سيستم نوآوري ملي را با مقايسه پيشرفت اين كشورها در صنايع هواپيمايي خاطر نشان مي سازيم. سپس با انتخاب مدل بهينه از ميان اين سه كشور پيشنهادي در زمينه سيستم نوآوري ملي در صنايع هواپيمايي كشور عزيزمان ايران ارايه مي دهيم.