مقاله مقايسه سيستم هاي سنجش عملکرد و تحليلي بر کارت امتيازي متوازن به عنوان سيستم نوين سنجش عملکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه سيستم هاي سنجش عملکرد و تحليلي بر کارت امتيازي متوازن به عنوان سيستم نوين سنجش عملکرد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارت امتيازي متوازن
مقاله سنجش عملکرد
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله معيارهاي مالي عملکرد
مقاله معيارهاي غير مالي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجيردار مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي فراهاني زرين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بصري سيدمسلم
جناب آقای / سرکار خانم: لوني ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر اندازه گيري عملکرد نقش حياتي در موفقيت سازمان ها ايفا مي کند. آگاهي از عملکرد در تمامي ابعاد مالي و غير مالي براي تصميم گيري مديران سازمان ها حياتي مي باشد. چون معيارهاي مالي براي هدايت و ارزيابي مسيرهاي سازمان در محيط هاي رقابتي کافي نمي باشند، در حقيقت معيارهاي مالي فقط قسمتي از داستان مربوط به اعمال گذشته را بازگو مي کنند و نمي توانند هدايت کافي را براي اعمالي که امروز و فردا براي ايجاد ارزش مالي انجام مي شود فراهم کنند. به اين منظور مدل هاي مختلفي براي اندازه گيري عملکرد توسعه داده شده اند. يکي از اين مدل ها که به عنوان سيستم نوين سنجش عملکرد از آن نام برده مي شود چارچوب کارت امتيازي متوازن مي باشد که داراي مزاياي زيادي نسبت به ساير روش هاي مشابه است و ما در اين مقاله به بررسي نقش آن در سيستم سنجش عملکرد سازمان ها مي پردازيم.