مقاله مقايسه سي راكتيو پروتئين (CRP) مبتلايان به گلوكوم پسودواكسفوليشن (PXF) با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۸ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه سي راكتيو پروتئين (CRP) مبتلايان به گلوكوم پسودواكسفوليشن (PXF) با افراد سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سي راكتيو پروتئين
مقاله پسودواكسفوليشن
مقاله التهاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي احمدآبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارزاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گلوكوم پسودواكسفوليشن يك بيماري سيستميك وابسته به سن است كه همراه با چشم ساير ارگانها مثل ريه، قلب، كبد، كليه، كيسه صفرا، مننژ سربرال، پوست و عروق خوني را گرفتار مي كند به غير از سن ديگر عوامل مستعد كننده آن نامشخص است. از آنجایيكه در بيماريهاي قلبي و عروقي و پروسه هاي التهابي CRP بالا مي رود. اين مطالعه به منظور بررسي تغيرات CRP در بيماران با گلوكوم پسودواكسفوليشن و مقايسه آن با فرد سالم انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه موردي شاهدي بر روي ۷۳ نفر از افراد مراجعه كننده به بخش چشم بيمارستان فارابي تهران انجام شد. بيماران پس از معاينه توسط متخصص چشم در دو گروه مورد، (۳۹ نفر) از افراد مبتلا به گلوكوم PXF و شاهد (۳۴ نفر) فاقد PXF قرار گرفتند. در هر دو گروه افراد با بيماريهاي قلبي و عروقي، مغزي و فشار خون حذف شدند CRP در هر دو گروه اندازه گيري و مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن در گروه مورد ۶٫۴±۶۸٫۴ سال و در گروه شاهد ۷٫۲±۶۵٫۳ سال بود ميانگينCRP در بيماران ۲٫۲۵±۱٫۸۵ و در گروه سالم ۱٫۶۴±۱٫۶۶ بود كه اختلاف معني داري در سطح سرمي CRP در بيماران مبتلا به گلوكوم PXF و شاهد وجود نداشت. همينطور بين گروه زن و مرد در سنين مختلف نيز ارتباطي بين ميزان CRP و بيماري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه بين سطح CRP و گلوكوم PXF ارتباطي وجود ندارد. بنابراين بنظر نمي رسد بيماريهاي التهابي و اختلالات عروقي در ابتلا به گلوكوم PXF نقشي داشته باشند.