مقاله مقايسه شاخص هاي كيفي آب براي انتخاب بهترين شاخص در سد مخزني کرخه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله پژوهش آب ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه شاخص هاي كيفي آب براي انتخاب بهترين شاخص در سد مخزني کرخه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي كيفي آب
مقاله شاخص NSFWQI،OWQI ،DSWQI
مقاله سد مخزني كرخه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكونهاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: معاضد هادي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم بيگي فاروق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سد مخزني كرخه با حجمي برابر ۷٫۲ ميليارد متر مكعب بزرگترين سد مخزني كشور است كه در شمال غربي خوزستان بر روي رودخانه كرخه احداث شده است. اين بررسي به منظور انتخاب شاخص كيفي مناسب علمي براي پايش مداوم تاثيرات احتمالي اين سازه بزرگ آبي بر كيفيت آب رودخانه كرخه انجام گرفته است. جهت انجام اين تحقيق چهار ايستگاه نمونه برداري انتخاب گرديد. سپس با استفاده از چهار شاخص كيفي معتبر NSFWQIm وNSFWQIa  و OWQI و DSWQI كيفيت آب در هر چهار ايستگاه به صورت هر دو ماه يك بار و ساليانه (خرداد ۱۳۸۴ لغايت فروردين ۱۳۸۵) مورد ارزيابي قرار گرفت. از روش مقايسه اي جيل جانويک براي مقايسه شاخص هاي مورد نظر استفاده گرديد. نتايج اين مقايسه نشان داد شاخص NSFWQIm تغييرات کيفي آب سد کرخه را بهتر از ديگر شاخص ها نشان ميدهد.