مقاله مقايسه شاخص هاي SIAP،PN و RAI در بررسي خشکسالي هاي استان خوزستان با تاکيد بر ايستگاه هاي آبادان و دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه شاخص هاي SIAP،PN و RAI در بررسي خشکسالي هاي استان خوزستان با تاکيد بر ايستگاه هاي آبادان و دزفول
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله شاخص SIAP
مقاله شاخص PN
مقاله شاخص RAI
مقاله ايستگاه هاي آبادان و دزفول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برنا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي دهكي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي دهه هاي اخير در ميان حوادث طبيعي که جمعيت هاي انساني را تحت تاثير قرار داده است، تعدد و فراواني پديده خشکسالي بيش از ساير حوادث بوده است. براي کمي کردن پديده خشکسالي شاخص هاي متفاوتي وجود دارد. در تحقيق حاضر با استفاده از شاخص معيار بارش سالانه (SIAP)، درصد از نرمال (PN) و ناهنجاري بارش (RAI) وضعيت خشکسالي ها در دو ايستگاه سينوپتيک آبادان و دزفول در طول دوره آماري ۴۵ ساله (۱۹۶۱-۲۰۰۵) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که فراواني و توالي (دوره تداوم) خشکسالي ها با درجات مختلف در ايستگاه آبادان بيشتر از دزفول است. بر اساس دو شاخص SIAP و RAI فراواني خشکسالي هاي بسيار شديد در ايستگاه دزفول بيشتر از آبادان است و تنها در شاخص PN فراواني خشکسالي هاي بسيار شديد ايستگاه آبادان بيشتر از دزفول ديده شد. همچنين در سه شاخص مذکور شديدترين خشکسالي در ايستگاه دزفول در سال ۱۹۶۴ و در ايستگاه آبادان در سال هاي ۱۹۶۴، ۱۹۷۳ و ۲۰۰۵ اتفاق افتاده است.