مقاله مقايسه شبكه عصبي و سري هاي زماني در پيش بيني خشكسالي (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۷۴ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه شبكه عصبي و سري هاي زماني در پيش بيني خشكسالي (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشكسالي
مقاله شبكه عصبي
مقاله سري هاي زماني
مقاله خراسان رضوي و SPI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي حاجي ور منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت كاهش خسارات ناشي از خشكسالي لازم است تا شرايط آينده از نظر خشكسالي تعيين گردد. در اين پژوهش عملكرد مدل هاي سري هاي زماني(ARIMA)  و شبكه عصبي (پرسپترون چند لايه) در پيش بيني مقاديرSPI  مقايسه گرديد. بدين منظور در ابتدا مقاديرSPI  سه، شش، نه و دوازده ماهه استان خراسان رضوي تعيين كرده و سپس با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و سري هاي زماني اقدام به پيش بيني مقادير SPI گرديد. نتايج اين پژوهش نشان كه مدل هاي سري زماني عملكرد بهتري در پيش بيني مقاديرSPI  نسبت به شبكه عصبي داشته و همچنين مقادير SPI نه و دوازده ماهه بهتر از مقادير SPI سه و شش ماهه پيش بيني گرديد.