مقاله مقايسه شدت بيماريزايي جدايه هاي قارچ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc عامل بيماري آنتراكنوز مركبات در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه شدت بيماريزايي جدايه هاي قارچ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc عامل بيماري آنتراكنوز مركبات در استان مازندران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتراکنوز مرکبات
مقاله شدت بيماريزايي جدايه ها
مقاله Colletotrichum gloeosporioides

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ببري ماريه
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعليان يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير بيماري آنتراكنوز مركبات، در استان مازندران روي تعدادي از ارقام تجاري مركبات خسارت قابل توجهي ايجاد كرده است. اين بيماري به صورت گسترده اي در باغات مركبات اين استان شيوع دارد. طي سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ از درختان مركبات باغات آلوده به صورت تصادفي نمونه برداري شد. با كشت ۱۱۹ نمونه جمع آوري شده روي محيط كشت PDA،۹۶  جدايه از جنس Colletotrichum جداسازي گرديد. بر اساس خصوصيات مورفولوژيكي و بعضي ويژگي هاي فيزيولوژيكي، تمام جدايه ها به عنوان گونه C. gloeosporioides شناسايي شدند. آزمون هاي شدت بيماريزايي جدايه ها روي شاخه هاي بريده شده و نهال هاي دو ساله ارقام پرتقال والنسيا و نارنگي انشو به ترتيب در آزمايشگاه و گلخانه انجام گرفت. نتايج در هر دو آزمايش نشان داد كه تمام جدايه ها روي اين دو رقم مهم و تجاري مركبات بيماريزا هستند. ولي از نظر شدت بيماريزايي بين جدايه ها اختلاف وجود داشت. جدايه ها بر اساس بيماريزايي روي والنسيا به ۱۵ گروه و روي نارنگي رقم انشو به ۱۷ گروه در آزمايشگاه طبقه بندي شدند و در گلخانه به ترتيب به ۸ و ۷ گروه تقسيم گرديد.