مقاله مقايسه شعر صائب و نسفي در حوزه لفظ و معني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱۳۸ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه شعر صائب و نسفي در حوزه لفظ و معني
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هندي
مقاله آشنايي زدايي
مقاله شعر غنايي
مقاله شعر عرفاني
مقاله صائب و سيداي نسفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي شهين دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله ي حاضر با هدف مطالعه تطبيقي شعر صائب تبريزي و مير عابد سيداي نسفي (نمايندگاني ازسبک هندي در ايران و تاجيکستان) در حوزه لفظ و معنا و تبيين اجمالي وجوه اشتراک و اختلاف آنها صورت گرفته است. اين مقاله با محوريت متون موجود از آثار دو شاعر گرانمايه سبک هندي انجام شده و سنديت آن براساس متون تاريخ و ادبيات فارسي ايران و تاجيکستان، سبک شناسي، نقد ادبي و ديوان اشعار شاعران مذکوراست. در کنکاشي که بين آثار دو شاعر در مقام مقايسه انجام شد، اين نتيجه به دست آمد که دوري و نزديکي سخنوران، به مرکز و مهد زبان و وضعيت موجود جوامع و ملل و هنجارها و ناهنجاري هاي فرهنگي در رشد و ارتقاي سبک ها بسيار موثر است. در انتها خواننده متوجه خواهد شدکه بلاغت و فصاحت زباني دقيقا رابطه مستقيم با سطح آگاهي شاعر از زبان شعر و هنجارهاي شعر و شاعري دارد و علايق را دگرگون کرده جهت مي دهد.
«ذوقيست جان فشاني ياران به اتفاق»