مقاله مقايسه شيمي بيوتيت هاي آذرين و هيدروترمال در سنگ هاي آذرين کوه سخت حصار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه شيمي بيوتيت هاي آذرين و هيدروترمال در سنگ هاي آذرين کوه سخت حصار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوتيت
مقاله هيدروترمال
مقاله سخت حصار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي فريماه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كوه سخت حصار در نوار ماگمايي اروميه – دختر واقع شده است و عمدتا شامل توده هاي ولکانيک تا ساب ولکانيک با ترکيب آندزيت تا داسيت (پليوسن) مي باشد که در مجموعه اي از آتشفشانـيها و آذرآواريهاي پالئوسن نفوذ کرده است. سه زون آلتراسيون اصلي در اين منطقه شناسايي شده است که شامل زونهاي پتاسيک، فيليک و پروپيليتيک مي باشد. در اين مقاله، مينرال شيمي بيوتيت هاي ماگمايي و اوليه و بيوتيت هاي مربوط به زونهاي پتاسيک و فيليک مورد بررسي و مقايسه قرار مي گيرد. بررسيها نشان از تفاوت بين شرايط تشکيل بيوتيت هاي آذرين و بيوتيت هاي ثانويه و از طرفي وجود تفاوت بين سيالات هيدروترمال مسوول تشکيل بيوتيت در زون پتاسيک نسبت به زون فيليک دارد.