مقاله مقايسه شيوع اکينوکوکوس گرانولوزوس در سگ هاي ولگرد شهر ساري در سال هاي ۱۳۷۲و ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۰ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه شيوع اکينوکوکوس گرانولوزوس در سگ هاي ولگرد شهر ساري در سال هاي ۱۳۷۲و ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکينوکوکوس گرانولوزوس
مقاله شيوع
مقاله سگ هاي ولگرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي شيرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: درياني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موبدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عمويي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اکينوکوکوزيس عفونت ناشي از مرحله بالغ سستود روده اي اکينوکوکوس گرانولوزوس در سگ است که از لحاظ پزشکي، اقتصادي و بهداشتي در مناطق اندميک کشور ما ايران بويژه در استان هاي شمالي داراي اهميت است. هدف از مطالعه فوق مقايسه شيوع اکينوکوکوس گرانولوزوس در سگ هاي ولگرد در دو مطالعه در شهر ساري در طي دو دوره زماني ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ بوده است.
مواد و روش ها: در طي دو دوره زماني ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ با فاصله حدود ۱۵ سال با نمونه گيري از حيوانات در دسترس، در مجموع ۸۰ قلاده سگ ولگرد براي تعيين ميزان اکينوکوکوس گرانولوزوس در شهر ساري و اطراف آن مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور جمع آوري کرم هاي روده اي، سگ ها کالبد گشايي شده و سپس با روش فرمل – اتر محتويات روده آن ها جهت جستجوي تخم کرم مورد بررسي قرار گرفتند. انگل هاي کرمي جدا شده بر اساس خصوصيات ساختماني با روش هاي انگل شناسي تشخيص داده شد.
يافته ها: شيوع اکينوکوکوس گرانولوزوس در سال ۱۳۷۲ در شهرستان ساري ۴۶٫۷ درصد و در شهر ساري و اطراف آن ۲۰ درصد گزارش شد. ولي در مطالعه دوم در سال ۱۳۸۶ در شهر ساري هيچ موردي از کرم بالغ در بررسي روده و تخم اکينوکوکوس گرانولوزوس در مدفوع ۵۰ قلاده سگ ولگرد مشاهده نشد.
استنتاج: به نظر مي رسد که کاهش ميزان آلودگي به انگل نشان دهنده افزايش مراقبت هاي بهداشتي در اين ناحيه بويژه احداث کشتارگاه صنعتي جديد در شهرستان، ساري مي باشد.