مقاله مقايسه شيوع کلبسيلا پنومونيه هاي داراي مقاومت دارويي چندگانه در کودکان و بزرگسالان مبتلا به عفونت ادراري مراجعه کننده به مراکز آموزشي و درماني تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه شيوع کلبسيلا پنومونيه هاي داراي مقاومت دارويي چندگانه در کودکان و بزرگسالان مبتلا به عفونت ادراري مراجعه کننده به مراکز آموزشي و درماني تبريز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلبسيلا پنومونيه
مقاله عفونت ادراري
مقاله مقاومت دارويي چندگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لنگري زاده نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگرزاده رضايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني آلكا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت دستگاه ادراري (UTI) بيماري شايعي است که مي تواند به بيماري هاي پيشرفته ديگر منجر شود. کلبسيلا پنومونيه، مهم ترين عوامل عفونت هاي دستگاه ادراري در بيماران بستري و سرپايي به شمار مي رود. اخيرا سويه هاي مقاوم کلبسيلا پنومونيه، به ويژه به چندين آنتي بيوتيک از دسته هاي دارويي مختلف شيوع زيادي يافته اند. اين مقاومت به گونه اي است که در اغلب موارد، موجب شکست درمان يا عودهاي مکرر بيماري مي شود. هدف از اين تحقيق، بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و تعيين شيوع مقاومت دارويي چندگانه (MDR) در کلبسيلا پنومونيه هاي ايزوله شده از عفونت هاي ادراري مي باشد. در فاصله زماني يک ساله از مجموع ۷۶۵۵ نمونه ادرار بررسي شده ۷۲ مورد کلبسيلا پنومونيه ايزوله و مقاومت آنتي بيوتيکي آن ها با روش ديسک ديفيوژن تعيين شد. بر اساس نتايج حاصل، ميزان مقاومت ايزوله ها به شرح زير بود: آموکسي سيلين (%۹۸٫۶۱)، کوتريموکسازول (%۹۵٫۸۳)، نيتروفورانتوئين (%۹۴٫۴۴)، سفتازيديم (%۸۰٫۵۵)، سفالوتين (%۷۷٫۷۷)، جنتاميسين (%۷۳٫۶)، تتراسيکلين (%۷۲٫۲۲)، ناليديکسيک اسيد (%۵۸٫۳۳)، کلرامفنيکل (%۴۸٫۶۱)، نورفلوکساسين، آميکاسين و سيپروفلوکساسين (%۴۳٫۰۵) و ايمي پنم (%۲۰٫۸۳). ضمنا از کل ايزوله ها ۷۱ نمونه (%۹۸٫۶۱) داراي مقاومت دارويي چندگانه بودند. شيوع بالا و نگران کننده ايزوله هاي ادراري MDR کلبسيلا پنومونيه لزوم توجه بيش از پيش به تجويز صحيح آنتي بيوتيک ها را در موارد UTI روشن مي سازد.