مقاله مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس و بهداشت روان و رابطه اين متغيرها در بين دانش آموزان طلاق و غير طلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس و بهداشت روان و رابطه اين متغيرها در بين دانش آموزان طلاق و غير طلاق
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقابله
مقاله استرس
مقاله بهداشت روان
مقاله دانش آموزان طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فكور احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس و بهداشت روان فرزندان خانواده هاي طلاق و غير طلاق و تعيين رابطه شيوه هاي مقابله با استرس و بهداشت رواني در بين فرزندان خانواده هاي طلاق و غير طلاق بود. براي انجام تحقيق تعداد ۲۰۰ نفر (۱۰۰ نفر از فرزندان طلاق و ۱۰۰ نفر ازدانش آموزان عادي) از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب و پرسشنامه هاي شيوه هاي مقابله با استرس راجر و نجاريان و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) بر روي آنها اجرا گرديد براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t استفاده شد نتيجه نشان داد كه فرزندان طلاق نسبت به فرزندان عادي از بهداشت رواني پايين تري برخوردارند. و از شيوه مقابله هيجاني و اجتنابي بيشتري استفاده مي كنند. همچنين نتيجه نشان داد كه شيوه مقابله شناختي و انفصالي با بهداشت روان بالا و شيوه هاي هيجاني و اجتنابي با اختلال در بهداشت روان رابطه دارند.