مقاله مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرحواره هاي ناسازگار
مقاله اختلال پرخوري
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دژكام محمود
جناب آقای / سرکار خانم: موتابي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف مطالعه حاضر مقايسه طرحواره هاي ناسازگار در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري بود.
روش: اين مطالعه در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، به منظور شناسايي افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري، ۱۵۱ نفر از افراد چاق مقياس پرخوري را كامل كردند. در مرحله دوم، آزمودني هايي كه در مرحله اول، در مقياس پرخوري نمره بيشتر از ۱۷ كسب كرده بودند، به عنوان افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري انتخاب شدند (n=30). افرادي كه نمره آنها در مقياس پرخوري ۶ يا كمتر از ۶ بود، به عنوان افراد چاق فاقد اختلال پرخوري انتخاب شدند (n=30). اين دو گروه پرسش نامه طرحواره يانگ را كامل كردند. به منظور اجتناب از تاثير متغيرهاي مزاحم، دو گروه بر اساس سن و جنس همتا شدند.
يافته ها: افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري در مقايسه با افراد چاق فاقد اختلال پرخوري در طرحواره هاي رهاشدگي / بي ثباتي، محروميت هيجاني و خويشتن داري و خودانضباطي ناكافي به طور معني داري نمرات بيشتري كسب كردند.
نتيجه گيري: طرحواره هاي رهاشدگي / بي ثباتي، محروميت هيجاني و خويشتن داري و خودانضباطي ناكافي نقش مهمي در شناخت تفاوت هاي بين افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري بازي مي كنند.