مقاله مقايسه طرح و نقش در زيلوبافي ميبد و مسجد جامع يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز – زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه طرح و نقش در زيلوبافي ميبد و مسجد جامع يزد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسجد جامع يزد
مقاله زيلوبافي ميبد يزد
مقاله طرح و نقش
مقاله تطبيق و مقايسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته فر مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شكرپور شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از ويژگي هاي بارز هنرهاي اسلامي تزيينات آن است كه در مرحله خاصي از تكامل، به نقطه اوج خود مي رسد و از اهميت ويژه اي برخوردار مي شود؛ چنان كه هر يك بر ديگري تاثيرگذار است و بارقه هايي از اين تاثير در نمونه هاي هنري مشهود است. اين مطلب را مي توان به شكل بارز در آثار هنري يك منطقه خاص، كه هنرمندان آن داراي افكار و عقايد مشابه هستند، مشاهده نمود. به علاوه تزيينات معماري در نقاط مختلف كشورمان به ويژه در مناطق كويري، از اهميت ويژه اي برخوردار است و با نوع نگرش و نيازها رابطه مستقيم دارد. به همين دليل مسجد جامع يزد، يكي از قديمي ترين نمونه هاي معماري مذهبي يزد است با تنوع كاشي كاري بسيار و گليم ميبد يزد با نقوشي زيبا و كم نظير جهت بررسي اين مهم گزينش شده است.
در اين مقاله چگونگي ظهور طرح ها و نقوش تزييني مسجد جامع يزد در يكي از مهم ترين صناع دستي منطقه، يعني زيلوي ميبد يزد و تاثير آن دو بر يكديگر مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. در اين راستا، ابتدا هنر زيلوبافي يزد و طرح هاي به كار رفته در آن بررسي شده و در ادامه مسجد جامع يزد و تزيينات موجود در آن معرفي و شناخته مي شود. مقايسه طرح ها و نقش هاي موجود در آن دو و تاثير متقابل شان از مباحث اصلي مقاله به شمار مي رود
سوالات مقاله:
۱٫ عمده ترين تزيينات به كار رفته در زيلوبافي و مسجد جامع يزد كدام است؟
۲٫ آيا هنرمند زيلوباف از معماري و تزيينات مسجد جامع يزد در خلق آثار خويش بهره برده است؟
۳٫ ميزان تاثيرگذاري تزيينات مسجد جامع و زيلوبافي يزد بر يكديگر تا چه حد بوده است؟
اهداف:
۱٫ شناخت ويژگي و نقوش به كار رفته در زيلوبافي و مسجد جامع يزد
۲٫ شناسايي نقش مايه هاي برگرفته از مسجد جامع يزد در بافت زيلو