مقاله مقايسه عرض مزيوديستالي دندان ها در ناهنجاري هاي استخواني کلاس يک و سه در يک جمعيت ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه عرض مزيوديستالي دندان ها در ناهنجاري هاي استخواني کلاس يک و سه در يک جمعيت ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه دنداني
مقاله مال اکلوژن کلاس سه
مقاله ناهنجاري کلاس يک
مقاله جمعيت ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زوارييان سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: اندازه دندان ها عاملي است، که ارتباط نزديکي با جنس، نژاد، رديف بودن و همچنين نوع مال اکلوژن دارد. رابطه درست ميان اندازه دندان هاي فک بالا و پايين عاملي است، که در کسب رابطه درست اکلوزالي در روند مراحل انتهايي درمان هاي ارتودنسي نقش به سزايي دارد.
هدف: هدف از بررسي کنوني، مقايسه اندازه دندان ها در بيماران با ناهنجاري کلاس يک و سه اکلوژن دارد.
مواد و روش: در اين بررسي مقطعي، شمار ۱۲۰ بيمار (۵۰ بيمار کلاس يک و ۷۰ بيمار کلاس سه به طور مساوي از هر دو جنس) به روش غير تصادفي انتخاب گرديدند. بيماران بر پايه معيارهاي سفالومتريک و همچنين قضاوت باليني از گروه هاي کلاس يک مال اکلوژن و همچنين، کلاس سه استخواني با افزايش رشد فک پايين و کاهش رشد فک بالا برگزيده شدند. بزرگترين پهناي مزيوديستالي دندان ه اي مولر اول يک سمت تا سمت ديگر بر روي کست هاي ارتودنسي و به کمک کوليس ديجيتالي با دقت ۰٫۰۱ اندازه گيري شد. همه اندازه گيري ها توسط يک شخص و در دو زمان گوناگون به دست آمد. اطلاعات به دست آمده در مال اکلوژن هاي گوناگون و بر پايه جنس رده بندي شده و با آزمون هاي تي و آنواي يک سويه واکاوي گرديد.
يافته ها: پژوهش کنوني، اختلاف اندازه را در شماري از دندان هاي دو سمت چپ و راست در بيماران کلاس يک و سه با کمبود رشد فک بالا نشان داد. در حالي که اختلاف اندازه دندان هاي دو سمت در بيماران کلاس سه با افزايش رشد منديبل آشکار نبود. از لحاظ جنسيت، زنان کلا دندان هاي کوچکتري نسبت به مردان داشتند. در بيماران کلاس سه با کمبود رشد فک بالا پهناي مزيوديستالي مولرههاي اول و پرمولرهاي اول فک بالا در سمت راست و همچنين پرمولرهاي اول منديبل در دو سمت متفاوت از همين دندان ها در بيماران کلاس يک بودند. در بيماران کلاس سه با افزايش رشد فک پايين مولرهاي اول ماگزيلا در سمت راست کوچکتر از بيماران کلاس يک مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به بررسي کنوني، هر چند تفاوت در اندازه شماري از دندان هاي بيماران کلاس سه و يک مال اکلوژن وجود دارد ولي، اين تفاوت اندازه به عنوان يک قانون صد در صد در همه دندان ها و در مال اکلوژن کلاس سه نسبت به کلاس يک نيست.