مقاله مقايسه علايم جسماني، ادراک استرس و خودکارآمدي در دانشجويان سيگاري و غير سيگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه علايم جسماني، ادراک استرس و خودکارآمدي در دانشجويان سيگاري و غير سيگاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علايم جسماني
مقاله ادراک استرس
مقاله خودکارآمدي
مقاله دانشجويان
مقاله سيگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرياپوران سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: علايم جسماني، ادراک استرس و خودکارآمدي در بين دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي علايم جسماني، ادراک استرس و خودکارآمدي دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري انجام شد.
روش ها: نمونه آماري، شامل ۲۰۰ نفر دانشجو (۱۰۰ نفر سيگاري و ۱۰۰ نفر غيرسيگاري) بود که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و چک ليست علايم جسماني و مقياس هاي ادراک استرس و خودکارآمدي را تکميل کردند.
يافته ها: در ميان دانشجويان سيگاري، بيشترين ميزان علايم جسماني شامل سرفه هاي مزمن (۰/۲۰%)، بيماري هاي تنفسي (۰/۱۷%)، مشکلات ريوي (۰/۱۷%)، سردردهاي حاد (۰/۹%)، سرگيجه و تهوع (۰/۹%)، خستگي و ناتواني بدني (۰/۸%)، سردردهاي مزمن (۰/۶%) و بيماري هاي قلبي عروقي (۰/۶%) بوده است. نتايج آزمون تي نشان داد که ميانگين ادراک استرس منفي در دانشجويان سيگاري، به طور معنادار بيشتر از دانشجويان غيرسيگاري بود. ميانگين ادراک استرس مثبت و خودکارآمدي در دانشجويان غيرسيگاري، به طور معنادار بيشتر از دانشجويان سيگاري بود.
نتيجه گيري: نتايج از وجود علايم جسماني در ميان دانشجويان سيگاري و استرس ادراک شده مثبت و خودکارآمدي بالاتر در دانشجويان غيرسيگاري حمايت مي کند. بنابراين آموزش راهبردهاي مقابله با استرس به دانشجويان و توجه مراکز مشاوره دانشجويي به تقويت خودکارآمدي در ميان دانشجويان پيشنهاد مي شود.