مقاله مقايسه عملكرد تئوري محدوديت ها با برنامه ريزي خطي فازي در مسايل توليد تركيبي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد تئوري محدوديت ها با برنامه ريزي خطي فازي در مسايل توليد تركيبي فازي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد ترکيبي
مقاله تئوري محدوديت ها
مقاله تك گلوگاهي
مقاله چندگلوگاهي
مقاله برنامه ريزي خطي فازي
مقاله زمان پردازش فازي
مقاله ظرفيت فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي نوري سيدسپهر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان رامين
جناب آقای / سرکار خانم: سمويي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي ساليان اخير تئوري محدوديت ها به عنوان يك فلسفه مديريتي موثر براي مسايل توليد تركيبي در جهت افزايش سود به كار گرفته شده است. هدف اصلي اين تئوري، كسب پول و سودآوري از طريق شناسايي گلوگاه ها و رفع يا هموار نمودن آنهاست. از سويي در اغلب سيستم هاي توليدي برخي پارامترها، قطعي نبوده و با نوعي ابهام همراه هستند. از اينرو تئوري مجموعه هاي فازي به عنوان ابزاري مفيد مي تواند در اين موارد، مورد استفاده قرار گيرد.
در اين مقاله دو مساله توليد تركيبي به كمك دو روش تئوري محدوديت ها و برنامه ريزي خطي فازي، حل شده و مورد بررسي قرار مي گيرند و در عين حال كه نتايج آنها با هم مقايسه مي شوند، الگوريتمي نيز بر مبناي تئوري محدوديت ها جهت حل مسايل توليد تركيبي با زمان پردازش و ظرفيت فازي ارايه مي گردد. نتايج اوليه نشان مي دهند كه تئوري محدوديت ها در مسايل چندگلوگاهي داراي كارايي چنداني نبوده و فقط در مسايل تك گلوگاهي مي توانند مفيد واقع شوند، در حالي كه روش برنامه ريزي خطي فازي مي تواند در كليه مسايل تك گلوگاهي و چند گلوگاهي جواب هاي مناسبي به دست آورد. اين در حالي است كه در برخي از روش هاي حل برنامه ريزي خطي فازي، محدوديت هايي وجود دارند كه نمي توان همواره جواب شرايط مورد نظر را در آنها يافت.