مقاله مقايسه عملكرد دو مدل تصميم گيري با معيارهاي چندگانه مطالعه موردي: رتبه بندي استانهاي كشور بر اساس عوامل تاثيرگذار بر ظرفيت مالياتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد دو مدل تصميم گيري با معيارهاي چندگانه مطالعه موردي: رتبه بندي استانهاي كشور بر اساس عوامل تاثيرگذار بر ظرفيت مالياتي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخصهاي اثرگذار بر ظرفيت مالياتي
مقاله تصميم گيري با معيارهاي چندگانه
مقاله رتبه بندي
مقاله تاكسونومي
مقاله تاپسيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جهرمي يگانه
جناب آقای / سرکار خانم: زائر آيت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه عملکرد دو مدل رياضي از زير شاخه هاي مربوط به مدل هاي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه با بکارگيري شاخصهاي اثرگذار بر ظرفيت مالياتي در سي استان کشور مورد ارزيابي قرار گرفته است. براي اين منظور مجموعا ۲۲ شاخص از مجموعه عوامل اقتصادي و نهادي که همبستگي قوي با توان بالقوه استانها در توليد و يا ايجاد درآمد مالياتي دارد، انتخاب و سرانجام يک شاخص کلان که اثرات مجموعه شاخصهاي مذکور را در قالب يک عدد يا شاخص واحد براي هر استان بر اساس دو روش تاكسونومي و تاپسيس برآورد كرد را بر اساس اطلاعات سال ۱۳۸۴ محاسبه نموده است. در گام بعدي رتبه هريک از استانها بر اساس دو روش مذکور که بر اساس اطلاعات سال ۱۳۸۴- بدست آمده با رتبه آنها بر اساس عملکرد وصولي ماليات در سال ۱۳۸۵ مورد مقايسه قرار گرفته است (دليل اين امر نيز وجود وقفه در وصول ماليات مي باشد). نتايج اين مقاله نشان مي دهد که اختلاف جزئي بين عملکرد دو روش وجود دارد. همچنين رتبه عملکرد استانها در وصولي ماليات با رتبه حاصل از شاخصهاي اثرگذار بر ظرفيت مالياتي براي برخي از استانها متفاوت است.