مقاله مقايسه عملكرد سازه هاي بتني طراحي شده با روش طراحي مستقيم مبتني بر تغييرمكان و ويرايش سوم استاندارد ۲۸۰۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زلزله شناسي و مهندسي زلزله از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد سازه هاي بتني طراحي شده با روش طراحي مستقيم مبتني بر تغييرمكان و ويرايش سوم استاندارد ۲۸۰۰
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهار اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روشهاي طراحي مبتني بر تغيير مكان جديدترين ابزار طراحي بر اساس عملكرد است که امروزه توجه محققين زيادي را به خود جلب نموده است. اما تعداد بسيار كمي از اين روشها به صورت استاندارد و مناسب جهت بكارگيري در آيين نامه هاي طراحي مدرن مي باشند. در اين مقاله رفتار غيرارتجاعي چهار سازه بتني قاب خمشي منظم و انعطاف پذير با ارتفاع چهار، هشت، دوازده و شانزده طبقه که با دو ديدگاه متفاوت تغييرمکاني و نيرويي طراحي شده اند، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. در روش طراحي بر اساس نيرو از نيروهاي لرزه اي ويرايش سوم استاندارد ۲۸۰۰ و در روش طراحي مستقيم مبتني بر تغيير مكان مطالعات انجام پذيرفته توسط پتين گا و پريستلي مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور ارزيابي عملكرد لرزه اي اين سازه ها و مقايسه روشهاي مختلف طراحي، تحليل تاريخچه زماني ديناميکي غيرخطي تحت دو دسته شتابنگاشت “مصنوعي” و “واقعي مقياس شده” كه طيف پاسخ همگي آنها منطبق بر طيف طرح ويرايش سوم استاندارد ۲۸۰۰ مي باشد، انجام پذيرفته است. بررسيها نشان مي دهند سازه هاي طراحي شده به روش تغيير مكان در مقابل روش نيرويي در حين وقوع زلزله رفتاري مناسبتر و قابل پيش بيني تر داشته و در موارد بيشتري اهداف عملكردي موردنظر را تامين مي نمايند.