مقاله مقايسه عملكرد عصاره هيدروالكلي گلرنگ و گردو در مقابله با ديابت قندي نوع اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد عصاره هيدروالكلي گلرنگ و گردو در مقابله با ديابت قندي نوع اول
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوکسان منو هيدرات
مقاله ديابت
مقاله عصاره هيدروالكلي
مقاله گردو
مقاله گلرنگ
مقاله قند خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان دارويي منابع غني از آنتي اكسيدان هاي طبيعي هستند كه در طب سنتي براي درمان بسياري از بيماري ها به كار مي روند.  گلرنگ و گردو از گياهان دارويي هستند كه در طب سنتي ايران براي درمان ديابت استفاده مي شوند. ۲۴ رت نر بالغ با وزن متوسط ۲۲۰–۱۸۰ گرم در چهار گروه ۶ تايي غير ديابتي، ديابتي، ديابتي تيمار شده با عصاره گل گلرنگ (دوز ۲۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن) و ديابتي تيمار شده با عصاره برگ گردو (دوز ۲۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن) توزيع شدند. ميزان هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c)، انسولين و قند در حالت ناشتا، قبل از تزريق و پايان دومين و ششمين هفته دوره آزمايش اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزاز SPSS استفاده گرديد. نتايج حاكي از تفاوت معني دار قند و انسولين در گروه هاي ديابتي تيمار شده با عصاره گل گلرنگ و عصاره برگ گردو نسبت به گروه ديابتي بود(P<0.05) . نتايج اين مطالعه نشان  مي دهد كه عصاره هاي هيدروالكلي گل گلرنگ و برگ گردو مي توانند در درمان ديابت موثر باشند. هر چند جزييات مكانيسم عمل ناشناخته است و مطالعات بيوشيميايي و فارماكولوژيكي بسياري جهت تاييد اثرات آن مورد نياز است ولي تاثير اين عصاره ها احتمالا به دليل وجود فلاونوئيدها و خواص آنتي اكسيداني آنها است.